Felvételi eredmények

Az egyes szakok és a felvett tanulók OM azonosító alapján az alábbi táblázatban láthatók:

Amennyiben a tanuló elutasításra került, mert nem felelt meg a felvételi követelményeknek, vagy a tanulmányi területhez megadott felvehető létszámkeret betelt, úgy felhívjuk figyelmüket, hogy az Nkt. 37 §-a alapján, a tanuló e döntés ellen jogorvoslattal, illetve méltányossági kérelemmel élhet.

A méltányossági, jogorvoslati kérelmet a Szent László Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium igazgatójával személyesen egyeztetve az iskola fenntartójához: a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Püspöki Hivatalhoz (4024, Debrecen, Varga u. 4.) kell benyújtani: 2020. május 20-ig.

Comments are closed.