SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE

Kisboldogasszony

Latinul: Nativitas Beatae Mariae Virginis, A Boldogságos Szűz Mária születésének ünnepe, A jeruzsálemi hagyomány a Betheszda-fürdő mellett tisztelte Mária születésének helyét. Az 5. század elején Szent Anna tiszteletére templomot építettek, melynek felszentelési évfordulóján – szeptember 8-án – emlékeztek meg Mária születéséről. Magyarországi kultusza, patrocíniuma a reformáció és hódoltság miatt csak a barokk időkben bontakozott ki.

Az ünnep magyar elnevezése a 15. századig vezethető vissza. Kisboldogasszony ünnepe országszerte kedvelt búcsújáró nap. A népi megfigyelések szerint a fecskék Kisasszonykor indulnak útnak. 

„Ma, szeptember 8-án tartjuk a Boldogságos Szűz Mária születésének liturgikus ünnepét, aki az egész világ megváltásának hajnala és reménye. Ez a Mária-ünnep mélyen gyökerezik a hívők szívében és áhítatában (…), mert tudatában vannak annak, hogy az ő születésével vették kezdetüket Isten tervében azok az üdvözítő események, amelyek aztán oly szoros kapcsolatot teremtettek Mária és az ő Fia között.

Örvendezzünk tehát, ahogy megemlékezünk Megváltónk Anyjáról. Ahogy Damjáni Szent Péter mondotta: »Valóban, ha Salamon és vele együtt egész Izrael népe a templom felszentelését oly bőséges és fényűző áldozattal ünnepelte meg, milyen és mennyi örömöt hoz majd Szűz Mária születése a keresztényeknek? Mert az ő méhébe, mint a legszentebb templomba, szállt le Isten a saját személyében, hogy emberi alakot nyerjen, és látható formában lakozzék kegyesen az emberek között.«

A gyermek Máriának ajánljuk hát ma alázatos imádságunkat a világért és az Egyházért.” (Szent II. János Pál pápa)

Ó, Istenszülő Szűzanya,
a földiek fénysugara!
A szolga-ember ím szabad
s a Fény fia lett általad.

Királyi szűzlány, Mária,
Dávid házának magzata:
de méltóbb nemességet ad
minden ősödnél szent Fiad.

Ős gyökerünktől szabadíts,
új szőlőtővé nemesíts:
a benned újult földi nem
királyi papsággá legyen.

Oldozzák imádságaid
a vétkek súlyos láncait;
juttasson minden érdemed
nekünk az égben lakhelyet.

Szent Szűz, a Háromság nevét
dicsérjük mind, mert te az Ég
jóságának leggazdagabb
kegyelmi kincsesháza vagy. Ámen.

Comments are closed.