Köszönet a Szent László Kicsinyek Kórusának

Dr. Novák Béláné Baba néni kedves hangú levélben fejezte ki köszönetét intézményünk énekkarának és Faragó Sándor karnagy úrnak, hogy a Szeretet szobor avatásán emeltük az ünnep fényét.

„Tisztelt Igazgatónő! Hálával és szeretettel köszönöm meg Önnek és nagyszerű iskolai kórusának a Szeretet szobor avatásán való részvételt.
Tisztelet és köszönet illeti a felkészítő pedagógust, a munkában részt vevő kollégákat.
Köszönet illeti a fegyelmezett, szép hangú gyermekeket, akik ünnepélyessé varázsolták az avatást. Köszönet a szervezésért minden segítőnek.
Iskolájának közreműködését megköszönve, tisztelettel a Szeretet hatalma Alapítvány kuratóriuma nevében:

Dr. Novák Béláné a kuratórium elnöke

Köszönjük Baba néninek, hogy bevonta intézményünket nemes küldetésébe, és hogy ott lehettünk az Ács János kortárs képzőművész által alkotott és adományozott Szeretet szobor avatásán és megáldásán. Köszönjük, hogy a 180 gyermekből álló énekkar, Kisvárda általános iskoláinak tanulói megmutathatták az összefogás és együttérzés erejét a beteg gyermekek iránt, mint ahogyan a Millenniumi óda III. tételében hangzik:

Minden élet: kő egy épületben.
Minden élet: hang egy tenger által mormolt dalban,
sorsokból szőtt óriási szőnyeg,
Isten-szőtte óriási dallam.”

Köszönjük Faragó Sándor karnagy úrnak a közös énekkar vezényletét. Büszkék vagyunk diákjainkra az összhangzatért és Monostory Saroltra a szólóénekért.

Jó egészséget kívánunk és a Jó Isten áldását kérjük Baba nénire.

Comments are closed.