Aradi vár, aradi vár, halál völgye…

Október 6. nemzeti gyásznap, az 1848-1849-es szabadságharc utáni megtorlások szomorú gyásznapja. Osztályfőnöki órák keretében emlékeztünk meg az aradi vértanúkról és a Budapesten kivégzett Batthyány Lajosról, első felelős miniszterelnökünkről. A 9. évfolyam a gólyaavató szentmise után helyezte el az emlékezés gyertyáit a Szent László Katolikus Gimnázium és Technikum aulájában, ahol a borostyán zöldjével keretezett térképen egy-egy aradi vértanú születési helyére került gyászunk és tiszteletünk jelképe, a gyertya.

„Jaj, de búsan süt az őszi nap sugára,
Az aradi vártömlöcnek ablakára.
Szánja azt a tizenhárom magyar vitézt,
Ki a tömlöc fenekén a halálra kész.

A magyarnál volt mindegyik generális,
Diadalmas győzedelmes száz csatán is.
Bátran néztek szeme közé a halálnak,
Hiszen véle szemközt, nemcsak egyszer álltak.

Uramfia, az ítélet akasztófa,
Mintha gyáva útonállók lettek volna.
Mintha nem volnának méltók egy lövésre,
Katonához férfiúhoz illő végre.”

Álljon itt az aradi vértanúk neve emlékezetünk jeléül, születésük és vértanúságuk helyével egyetemben, hiszen megszentelt föld az, ahol hősök születnek és ahol örök nyugalomra térnek.

Lázár Vilmos (1817.10.24., Nagybecskerek, Bánság; ma Szerbia – 1849.10.06., Arad)

Dessewffy Arisztid (1802.07.02., Csákány, Abaúj vármegye; ma Szlovákia – 1849.10.06., Arad)

Kiss Ernő (1799.06.13., Temesvár, Bánság; ma Románia – 1849.10.06., Arad)

Schweidel József (1796.05.18., Zombor, Bács megye; ma Szerbia – 1849.10.06., Arad)

Poeltenberg Ernő (1808.02.20., Bécs; Ausztria –  1849.10.06., Arad)

Török Ignác (1795.06.23., Gödöllő; Magyarország – 1849.10.06., Arad)

Lahner György (1795.10.06., Necpál, Túrócz vármegye; ma Szlovákia – 1849.10.06., Arad)

Knezic Károly (1808.09.06., Nagygordonya, Horvát-Szlavónország , ma Horvátország – 1849.10.06., Arad)

Nagysándor József (1804.10.17., Nagyvárad, Bihar vármegye; ma Románia – 1849.10.06., Arad)

Leiningen-Westerburg Károly gróf (1819.04.11., Ilbenstadt, Hesseni Nagyhercegség; ma Németország – 1849.10.06., Arad)

Aulich Lajos (1793.08.25., Pozsony; ma Szlovákia –  1849.10.06., Arad)

Damjanich János (1804.12.08., Staza; ma Horvátország – 1849.10.06., Arad)

Vécsey Károly gróf (1803.11.24., Rzeczniów; ma Lengyelország – 1849.10.06., Arad)

Batthyány Lajos gróf  (1807.02.10., Pozsony; ma Szlovákia – 1849. 10.06., Pest)

Aradi vár, aradi vár, halál völgye,
Híres-neves magyar hősök temetője.
Teremjenek határidon vérvirágok,
Felejthetetlen legyen az ő halálok.”

Comments are closed.