Gólyák ünnepélyes fogadalomtétele a szentmisén

2020. október 5-én a kilencedikesek első évfolyammiséjére került sor a római katolikus templomban.

Bákonyi János atya, intézményünk lelki vezetője celebrálta a szentmisét, 9. és 10. évfolyamos diákok és Barkóczi Zsolt igazgatóhelyettes adták az ünnepi asszisztenciát. A 9. évfolyamos diákok osztályonként fogalmazták meg könyörgéseiket.

Bákonyi atya megáldotta a szentlászlós jelvényeket, melyeket a szentmise végén adtak át a felsőbb éves diákok képviselői egy biztató bibliai gondolat kíséretében új középiskolásainknak. A szentmise végén került sor új pedagógusaink és a 9. osztályos diákok fogadalomtételére.

Kívánjuk, hogy érezzék jól magukat körünkben. Öregbítsék iskolánk hírnevét és talentumaikhoz mérten teljesedjenek ki a Jóisten és egymás önzetlen szeretetében és segítésében.

Isten hozott Titeket a Szent László közösségében!

Comments are closed.