A Szentírás vasárnapja – a Biblia napja

A Katolikus Egyházban szeptember utolsó vasárnapja sajátos ünnep, a Szentírás vasárnapja. Ezen a napon a hívek közössége fokozott figyelemmel és tisztelettel fordul a Biblia felé, ünnepli azt a tényt, hogy a zsidóság nagyjai írásba foglalták történelmüket és prófétáik jövendöléseit, az apostolok és evangélisták pedig Jézus történetét, tanítását, az ősegyház igehirdetését….

Tovább…

Búcsú Mosolygó atyától

Mélységes fájdalommal búcsúzik a Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium és Óvoda Mosolygó Béla esperes atyától, aki 18 évet töltött közöttünk, s ez idő alatt hitoktatóként, lelkiatyaként sok-sok diákunk, pedagógusunk életében játszott meghatározó szerepet. Hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy személyében lelkiismeretes, segítőkész, önzetlen, csupaszív embert…

Tovább…

Elsőáldozás a kisvárdai római katolikus egyházközségben

„Minden forrásom belőled fakad,Kenyérben, borban nekünk adtad magad.Jézus, formáld át az életünk!Minden nap maradj velünk!” A COVID-19 járvány miatt rendhagyó módon került sor az elsőáldozás ünnepségére a kisvárdai római katolikus templom kertjében 2020. szeptember 20-án. 27 fiatal az Oltáriszentség első alkalommal történő vétele során tett fogadalmat arról, hogy keresztény életünk…

Tovább…

Zrínyi-emlékév és a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepe

Az Országgyűlés 2020-at Zrínyi Miklós-emlékévvé nyilvánította, születésének négyszázadik évfordulóján. A magyar költő, hadvezér és hadtudós, aki nemcsak költészetével, hanem politikusi és katonai tevékenységével is maradandót alkotott, a XVII. század, sőt a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb alakja. A Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén cikkünket illusztráló képet kerestünk Szent Konstantin császár édesanyjáról, Szent…

Tovább…

A Szent Kereszt felmagasztalása

A Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén, szeptember 14-én a 6. évfolyam diákjai szolgáltak a hétfő reggeli szentmisén. Köszönjük az áldozatkész ministrálást, a könyörgések felolvasását, az énekkarosok felcsendülő hangját. Köszönjük, hogy örömmel vettek részt diákjaink Jézus Krisztus vendégségében. Bákonyi János atya elmélkedésében a keresztfa üzenetét Avilai Szent Teréz és Joseph Ratzinger (a…

Tovább…

Veni Sancte a kisvárdai római katolikus egyházközségben

Szeptember 13-án a 8.30-kor és a 10.00 órakor kezdődő egyházközségi szentmisén is a Szentlélek kegyelmét kértük diákjainkra az új tanév kezdetén. A szentlászlós diákok templomi szolgálatával, ministrálással, egyetemes könyörgés felolvasásával járultunk hozzá a Veni Sancte szépségéhez. Általános iskolai tanulók és kollégiumi gimnazista diákok, pedagógusok egyaránt örömmel fogadtuk Linzenbold József esperes…

Tovább…

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe

Szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén két történelmi eseményre, Krisztus keresztjének megtalálására, valamint visszaszerzésére emlékezik az Egyház. A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe 335. szeptember 13-ára nyúlik vissza, amikor Jeruzsálemben felszentelték a bazilikát, amelyet Nagy Konstantin császár emeltetett Krisztus sírja fölé. A Szent Keresztet Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona…

Tovább…

Kisboldogasszony napi búcsú Máriapócson

Szeptember 8. Kisboldogasszony napja, Szűz Mária születésének ünnepe, a görögkatolikus híveknek az egyházi év kezdete. Szeptember 6-án nemzeti kegyhelyünkön, Máriapócson vettünk részt a görögkatolikus püspöki liturgián alakuló Szent László Zarándokcsoportukkal (Szent László Pilgrims’s Group). Nagy szeretettel fogadott minket Pindzsu István atya, akinek előadásában megismerhettük a könnyező Szűz Mária-ikon történetét és…

Tovább…

SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE

Kisboldogasszony Latinul: Nativitas Beatae Mariae Virginis, A Boldogságos Szűz Mária születésének ünnepe, A jeruzsálemi hagyomány a Betheszda-fürdő mellett tisztelte Mária születésének helyét. Az 5. század elején Szent Anna tiszteletére templomot építettek, melynek felszentelési évfordulóján – szeptember 8-án – emlékeztek meg Mária születéséről. Magyarországi kultusza, patrocíniuma a reformáció és hódoltság miatt csak a…

Tovább…

Szeptember 7. A kassai vértanúk emléknapja

1619. szeptember 7-én halt mártírhalált a három kassai vértanú, Pongrácz István, Grodecz Menyhért és Kőrösi Márk, akiket a városba bevonuló Rákóczi György hajdúi gyilkoltak meg katolikus hitük miatt. A hitviták tüzében ebben az időszakban számos hasonló incidensre sor került, melyek során a régi és reformált kereszténység hívei sajnálatos módon egyaránt…

Tovább…

Kalkuttai Szent Teréz

1997. szeptember 5-én hunyt el a Szeretet Misszionáriusai szerzetesrend alapítója, a már életében is szentként tisztelt Teréz anya. 2016. szeptember 4-én avatta szentté Rómában Ferenc pápa. Az albán nemzetiségű Teréz anya 1910. augusztus 27-én született Üszküb városában (ma Szkopje, a Macedón Köztársaság  fővárosa). Édesapja építési vállalkozó volt, édesanyja otthon nevelte…

Tovább…

Szent Mónika és fia, Szent Ágoston

Különleges kettős ünnepe van a katolikus egyháznak augusztus 27-én és 28-án. Egy sokat szenvedett anyának és tékozló fiának, Ágostonnak került egymás mellé az ünnepe, mindkettőjüket szentté avatták. Lássuk, hogy miért! Mónika az afrikai Tagastéban született 332-ben, és az itáliai Ostiában halt meg 387-ben. Mónikát egy pogány patríciushoz adták feleségül. Sokat…

Tovább…

Magyarok tündöklő csillaga, országunk istápja, Szent István király…

Augusztus 20-án államalapító Szent István királyunkat ünnepeltük egyházközségeinkben és a megáldott új kenyérből részesülhettünk. Kisvárdán a római katolikus templomban az egyházközség szentlászlós diákjai, szülei és dolgozói szolgálatukkal hozzájárultak a méltó ünnepléshez. Leleszi Tibor polgármester úr ünnepi beszédében Szent István Intelmeit idézte, a kenyér megáldásának szertartását a történelmi egyházak lelkészei, Demkó…

Tovább…

Szent István király és a magyar államalapítás ünnepe

Augusztus 20. államalapító Szent István király ünnepe, nemzeti ünnep, Magyarország hivatalos állami ünnepe, egyben az új kenyér ünnepe.Az egyik legrégibb magyar ünnepnap, Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Uralkodása idején István még augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, akkorra hívta össze Fehérvárra…

Tovább…

Szűz Mária mennybevétele – Nagyboldogasszony

A Katolikus Egyház augusztus 15-én Szűz Mária halálát és mennybevételét, vagyis Nagyboldogasszony napját ünnepli. Ferenc pápa így fogalmaz: Mária hite életút. A II. vatikáni zsinat leszögezi, hogy Mária a „hit zarándokútját járta” (Lumen gentium, 58). Ezért ő előttünk jár ezen az úton, elkísér és támogat bennünket. Jeruzsálemben az 5. században…

Tovább…

Bemutatkozott a kisvárdai Via Cantus zenekar és a Szent László Kicsinyek Kórusa

Augusztus 2-án a kisvárdai Szent Péter és Pál templomban mutatkozott be az esti szentmisén az egyházközség új zenekara: a Via Cantus. A zenekar ifjúsági énekeket dolgoz fel, a most megjelent DÚR-könyv kottagyűjtemény dalaiból zengi a dicsőséget az Úrnak. A zenekar minden tagjának van kötődése a Szent László Katolikus Intézményhez, öregdiákok,…

Tovább…

Úrnapja, Krisztus teste és vére ünnepe

„Maradjatok bennem, és én tibennetek” (Jn.15,4) Az emmauszi tanítványok kérésére, hogy „velük” maradjon, Jézus egy sokkal nagyobb ajándékkal válaszolt: az Eucharisztia szentségével megtalálta annak módját, hogy „bennük maradjon”. Az Eucharisztia vétele azt jelenti, hogy mélységes közösségre lépünk Jézussal. „Maradjatok bennem, és én tibennetek”  E bensőséges és kölcsönös egymásban „maradás” bizonyos módon…

Tovább…

Szentháromság vasárnapja

A Pünkösd utáni első évközi vasárnap a Szentháromság vasárnapja. Miután az üdvösség történetének eseményeit megünnepeltük, mintegy összefoglalóul hitünk legszentebb misztériumát ünnepeljük. Már a VI. században megtalálhatók voltak az ünnep nyomai de a liturgikus ünneplés csak később kezdődött. Az ünnepet Stephanus, Lüttich püspöke (+920) vezette be. Elrendelte városában, majd szép zsolozsmát…

Tovább…

Pünkösd

Sokféle módon tud munkálkodni a Szentlélek. Kezdettől fogva, amióta az első kiáradása megtörtént, folyamatosan jelen van kis és nagy világunkban. Liturgikus énekünk így tanúsítja ezt: „Mindent megad a Szentlélek: jövendöléseket sugalmaz, az egyház szolgáit tökéletesbíti, a halászokat hittudósokká avatja, egyházi gyülekezetet alapít.” És jelen van a mi emberi és lelki…

Tovább…

Jézus mennybemenetele

A húsvét utáni 40. napon ünnepli az Egyház, az V. század óta, Urunk mennybemenetelének napját. Ez csütörtökre esik. Áldozócsütörtök liturgikus ünnepét több országban, így Magyarországon is a következő vasárnapon tartják. Húsvét 7. vasárnapjával, illetve a rá következő héttel befejeződik a húsvéti ünnepkör, amely pünkösdig tart. E hetekben az Egyház Jézus…

Tovább…

100 éve született Szent II. János Pál pápa

Május 18-án ünnepeljük a „nagy pápa” születésének centenáriumát, akinek a síroltára fölött Ferenc pápa által bemutatott szentmisében a következők hangzottak el. Ferenc pápa a szentmise bevezető könyörgésében így imádkozott: „Irgalomban gazdag Istenünk, aki Szent II. János Pál pápát egész Egyházad vezetésére szólítottad, add meg nekünk, hogy tanításának erejéből merítve bizalommal…

Tovább…

A fatimai jelenések napja

1917. május 13-án a portugáliai Fatimában Szűz Mária megjelent három kisgyermeknek, a tízéves Santos Lúciának, a kilencéves Marto Ferencnek és a hétéves Marto Jácintának. A százhárom évvel ezelőtt történtekről és a fatimai titkokról Kovács Zoltán mariológussal, az esztergomi Érseki Papnevelő Intézet rektorával beszélgettünk. Korábbi interjúnkat a fatimai ünnepnapon újrapublikáljuk. –…

Tovább…

Május a Szűzanya hónapja

Május a Szűzanya hónapja, akit estéről estére litániákkal köszöntenek a hívek a katolikus templomokban. A “litánia” kifejezés a görög “litaneuó” – könyörgök szóból származik. Az V. században jelentette azt a könyörgő imádságot, amellyel különféle szándékokért imádkoztak. A VII. században kialakult már a ma is ismert formája: az előimádkozó szándékaira a…

Tovább…

Jó Pásztor vasárnapja

Jó Pásztor vasárnapja. Így szoktuk nevezni húsvét negyedik vasárnapját, hiszen Jézus, mint a juhok pásztora áll előttünk az evangéliumban. Igaz, ebben az évben egyszer sem halljuk tőle, hogy ezzel a képpel illetné magát. Ma sokkal inkább azt mondja: „Én vagyok az ajtó a juhok számára.” Ahogyan a civilizáció kezd távolodni…

Tovább…

Ima az érettségizőkért

Hétfőn reggel indul az érettségi. Útravalóul elsősorban Nektek, érettségiző diákjaink, de az értetek izguló szüleiteknek, hozzátartozóitoknak, alsóbb éves diáktársaitoknak és tanáraitoknak küldjük a biztatást. Palánki Ferenc megyéspüspök atya hétfőn szentmisét mutat be egyházmegyénk végzős diákjaiért és imáink is veletek vannak.

Tovább…

Meghívó hálaadó szentmisére

A hagyományok szerint, mikor az Alma Mater falai közül ballag a végzős diák, meghívót ad át szeretteinek, hogy kísérjék el a gimnáziumi éveit lezáró ünnepségre, osztozzanak örömében. Most azonban intézményünk vezetősége és osztályfőnökeitek küldenek meghívást. A hagyományokat nem feladva, de más utakon végigjárva várunk Titeket, hogy lélekben találkozzunk, osztozzunk az…

Tovább…

AZ IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

Szent II. János Pál pápa 2000. április 30-án hirdette meg az isteni irgalmasság ünnepét és napja, Fausztina nővér látomásai alapján, húsvétvasárnapot követő első vasárnaphoz lett igazítva. Jézus a következő kérést intézte Fausztina nővérhez: “Azt kívánom, hogy a képet (…) húsvét után az első vasárnap ünnepélyesen áldják meg. Ez a vasárnap legyen…

Tovább…

Ima húsvéti időben

Élő Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy nem ért véget utad hozzánk, hanem éppen elkezdődött. Köszönjük, hogy ma is bátran szólíthatunk téged Mesternek. Szent küldetésed megismerése hatalmas öröm számunkra. Ebből élünk naponta és ez a mi egyetlen teljes vigasztalásunk. Reménységre és bátorságra ébredt húsvéti néped megújult lélekkel dicsér ma is Téged. Hallgasd…

Tovább…

2020 Húsvét

Jézus feltámadása végérvényes választ ad arra, hogy ki az ember – Erdő Péter bíboros. Feltámadt Krisztus! Amikor egyes korinthusiak azt állították, hogy nincs feltámadás, Szent Pál apostol így válaszolt nekik: „Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, nincs értelme a mi tanításunknak, és…

Tovább…

2020. április 10. Nagypéntek

Az egyházi év legcsendesebb ünnepe: Jézus kínszenvedésének, halálának és sírba tételének napja. Az Anyaszentegyház ősi hagyomány szerint nem mutat be szentmisét ezen napon, mert maga az örök Főpap, Krisztus az áldozat a kereszt oltárán. Az egyházi év legmegrendültebb liturgiáját ünnepeljük nagypénteken. A nagypénteki szertartás három fő részből áll: az igeliturgiából…

Tovább…

2020. április 9. Nagycsütörtök

Ezen a napon két liturgikus ünneplést is tart a Katolikus Egyház, külön megemlékezve a papság (egyházi rend) és az Eucharisztia (Oltáriszentség) megalapításáról. Délelőtt hagyományosan olajszentelési szentmisét vagy más néven krizmaszentelési szentmisét tartanak a főpásztorok a papság tagjaival együtt az egyházmegyék székesegyházaiban. Ekkor szentelik meg a keresztelendők és a betegek olaját,…

Tovább…

Április 5. – virágvasárnap

A húsvét előtti vasárnap neve, a nagyhét kezdete a keresztény ünnepkörben. A húsvét előtti 7. nap, míg a farsangi ünnepkör vége után a 40. nap.Ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe kereszthalála előtti vasárnapon. Az ókorban szokás volt a Közel-Kelet országaiban, hogy az arra méltó személyek útját valamilyen módon befedjék….

Tovább…

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe – keresztény nőnap

A keresztény nőnap (március 25.) alkalmából tisztelettel és szeretettel köszöntjük intézményünk hölgy tagjait! Az ókori filozófusok női nemről alkotott érdekes tartalmú értekezései után a kereszténység óriási változást hozott a nők életében. Ha belelapozunk az újszövetségbe, sok különböző korú, rendű és rangú nővel találkozunk. Ilyen módon szólni a nőkről és a…

Tovább…

Gábriel arkangyal ünnepe

Március 24.  Gábriel arkangyal, magyarosan Gábor főangyal ünnepe. A név jelentése: „Isten embere”, „Isten ereje” vagy „Isten erősnek bizonyult” . Talán a legismertebb arkangyal a Bibliában. Gábriel a hagyományokbanAz Ószövetségben és az Újszövetségben is szerepel. Az Ószövetségben Gábriel angyal magyarázta meg Dániel próféta látomásának értelmét (Dán 8,16-26) és a 70 évről szóló prófécia jelentését (Dán 9,21-27). Lukács evangéliuma Gábrielt úgy említi, mint Isten hírvivőjét, küldöttjét. Előbb…

Tovább…