Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe – keresztény nőnap

A keresztény nőnap (március 25.) alkalmából tisztelettel és szeretettel köszöntjük intézményünk hölgy tagjait! Az ókori filozófusok női nemről alkotott érdekes tartalmú értekezései után a kereszténység óriási változást hozott a nők életében.

Ha belelapozunk az újszövetségbe, sok különböző korú, rendű és rangú nővel találkozunk. Ilyen módon szólni a nőkről és a nőkhöz, nemkülönben így bánni velük a kor uralkodó szokásához képest teljességgel „új” volt.

A keresztény nőnap századok óta Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódik. E napon ünnepli az Egyház Krisztus megtestesülését. A régi magyar néphagyomány szerint ez a nap legszélesebb értelemben egyszerre a nők, az anyák és a termékenység ünnepe. Keresztény ünnep, de a gyökerei igen messzire nyúlnak. Ősi hitvilágunkban tetten érhető az  istenanya, akinek neve Boldogasszony vagy Boldoganya, s gabonával, gyümölccsel ábrázolják.

Mária istenanyasága és szolgáló szeretete a női hivatást új dimenzióba állította és Jézus természetes odafordulása, mind a nők iránti tiszteletet tükrözik.

 (Páli Szent Vincét a XVI. században megkérdezték: szabad-e a nőknek szépnek lenni? Ez a nagy szent így felelt: „Nézzétek a virágokat, milyen szépnek teremtette őket a jó Isten! Akkor miért lenne ellene annak, hogy ha a nők szépek akarnak lenni, mikor Isten a végtelen szépség, és mindaz, amit alkotott szép?”) Isten áldjon meg minden kedves hölgyet, asszonyt, akik Mária nyomdokain járnak a hitben, a szeretetben és a szolgálatban.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.