Bemutatkozik a kisvárdai Szent László Katolikus Gimnázium és Technikum maturandus évfolyama

Szeretettel mutatom be intézményünk, a kisvárdai Szent László Katolikus Középiskola három gimnáziumi (12.a, b, e) és két technikumi osztályát (12.c és d).

A 12.a osztály 26 végzős diákjának útját az érettségi vizsgákig Jeneiné Biervarth Andrea Zsuzsanna osztályfőnök egyengette, tanítványai emelt szintű matematika-fizika illetve reál, emelt szintű biológia-kémia tanulmányokat folytattak.

A népes 12.b osztály harminckét fiú és két lány osztályfőnöke Foltin Tibor tanár úr, diákjai emelt szintű informatika képzésben vettek részt.

A 12.e osztály tizenkilenc diákja emelt szintű angol nyelv, illetve emelt szintű humán (magyar-történelem) képzésben fejlesztette kommunikációs készségét Vassné Virga Ágnes osztályfőnök közreműködésével.

A technikumi osztályaink közül a12.c huszonöt diákja informatika, illetve ügyvitel ágazatra járt, osztályfőnökük Baloghné Votyku Klára volt.

A 12.d osztály huszonhat diákja a közgazdaságtan ágazaton készült a szakmai érettségire, osztályfőnökük Gáncs Tamásné közgazdász tanár.

Az évfolyam búcsúzásának ünnepélyességét fokozza, hogy 16 végzősünk már az általános iskola első osztályától gazdagodik körünkben hitben, emberségben és tudományokban. Az évfolyam 10 diákjának szülei már 15 éve bizalmat szavaztak intézményünknek, így ezeknek a kitartó diákoknak a nevelésében, fejlesztésében már az óvodás koruktól részt vettek pedagógusaink.
Az évfolyam sok kiválósága közül az intézményünk által adható legnagyobb elismerésben, Szent László-díjban részesült Jedla Martin, Jurás Dorka és Molnár Máté tanulónk.

Szeretettel bocsátjuk útjukra végzős diákjainkat. Kísérje imánk és a Jóisten áldása életüket!

Kaszásné Tóth Judit intézményvezető

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.