Ballagás

Utoljára szólalt meg a Szent László Általános Iskola csengője a ballagó nyolcadik évfolyam számára június 19-én, szombaton reggel. 61 diák indult el osztályfőnökeik vezetésével a gyönyörűen feldíszített osztálytermekből, hogy méltó módon ünnepeljék meg ballagásukat. A Szent László- és Szent Angéla-szobor koszorúzása után kezdődött a mélyen megható ballagási ünnepség, melyet Máté Csabáné Orosz Beáta tanárnő szervezett. Köszönjük áldozatos munkáját!

Tomcsa Zsolt 8.b osztályos tanuló Szabó T. Anna: Útravaló című versével biztatta társait a bátor indulásra. Majd felcsendült a ballagók közös búcsúdala, az „Üres az osztály” című dal, melyet betanított és zongorán kísért Faragó Sándor karnagy úr.

Az iskolazászlót a ballagó diákok ünnepélyesen adták át a hetedik évfolyamos tanulóknak, ezt követően pedig emlékszalagot kötöttek rá.

Kaszásné Tóth Judit intézményvezető asszony köszöntötte a „küszöbről” visszatekintő diákokat. Böjte Csaba testvér gondolataival indította útjukra a ballagókat: „Az ember célja a földön: az ajándékokat osztó, maga is ajándékká váló Isten képére és hasonlatosságára átalakulni, ajándékká, áldássá válni…

Arra születtünk, hogy mi is ajándékokká váljunk, ajándékot osszunk. Minden, amid van, ha a szereteted hordozója, akkor szárnyaddá válik, az égbe röpít. Amit szeretetből odaajándékozol gyermekednek, társadnak, nemzetednek, az örökre a tied marad!…”

A 8.a osztályosok nevében Váci Mihály: Származás című versével köszönt el Dudás Mariann. „Ma vállainkra vettük a ballagó tarisznyát, benne az iskolától és tanárainktól kapott szellemi útravalóval. Jó lesz majd később felidézni az itteni kedves emlékeket” – búcsúzott Kovács Máté 8.b osztályos tanuló. Szeretettel köszönte meg szüleiknek a féltő gondoskodást és hálás szívvel fordult pedagógusaik felé. Elbúcsúzott az alsóbb éves diáktársaktól, végül évfolyamtársaihoz szólt. Hangsúlyozta, hogy az emlékek összekötik majd őket.

„A búcsú nemes és fontos mérföldkő az életünkben, hiszen lezár egy időszakot, az élet egy szakaszát elhatárolja a többitől” – búcsúzott az itt maradó hetedikesek nevében Karaffa Márk Tamás 7.b osztályos tanuló. Nagy László szavait idézte: „Töröld le könnyedet / Kisírt szemedben mosoly legyen és derű, / Minden nap kezdődik valami, valami nagyszerű, valami gyönyörű.” Végezetül jókívánságokkal köszönt el a ballagóktól.

Jobbágy Károly: Ballagás című versével Szabó Bence 7.a osztályos tanuló köszönt el a ballagó nyolcadikosoktól.

Nyolcadikos diákjainknak Kaszásné Tóth Judit intézményvezető asszony emléklapot adott át.

Előbb tedd azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges, és máris azt fogod csinálni, ami lehetetlen.” – Assisi Szent Ferenc gondolata rávilágít arra, hogy mindennapi kötelességeink teljesítésével, a szorgalmas tanulással azt is elérhetjük, ami korábban lehetetlennek tűnt számunkra. Végzős diákjaink kitartásukért, kiváló tanulmányi munkájukért és versenyeredményeikért, valamint a sikeres nyelvvizsgákért vehették át jutalmukat.

Intézményünk jelképes ajándékkal köszönte meg a szülőknek, hogy sok-sok éven keresztül áldozatos munkájukkal támogatták iskolánkat, diákjainkat. 

Ünnepségünk végén nyílt lehetőség vendégeink számára, hogy átadhassák a szeretet virágait a ballagó diákoknak. Ezt követően az osztályok osztálytermeikbe vonultak vissza, ahol osztályfőnökeik búcsúbeszéde és a bizonyítványok kiosztása következett.

Nagy-Lakatos Adrienn és Csáki Tamás osztályfőnökök

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.