Eucharisztia misztériuma – Kisboldogasszony ünnepe a Szent László Kollégiumban

Mint minden tanítási napon, így szeptember 8-án este is közös imádságra gyűlt össze kollégiumunk diáksága a Szent József-kápolnánkban. A hitéleti programjainkra és azok gazdag lelki tartalommal való megtöltésére különös gonddal készültünk, hiszen ezen a héten zajlanak a fővárosban az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eseményei.

Mivel szeretett magyar hazánkat ekkora megtiszteltetés érte, természetes számunkra, hogy lehetőségeink szerint bekapcsolódjunk az eseményekbe. Szertartásunk az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus himnuszának újra hangszerelt változata meghallgatásával vette kezdetét. Ezt követően képi szemléltetéssel és hozzáfűzött magyarázatokkal igyekeztünk bemutatni és más felekezetű növendékeink számára is érthetővé tenni az Eucharisztia misztériumát. Hisszük, hogy a kapott kegyelmekből merítve, diákjaink lelki élete a megfelelő irányban formálódik, hiszen a keresztény ember számára az Eucharisztia a csúcs és a forrás.

Lelki programunkat gazdagította, hogy ma ünnepeltük mennyei édesanyánk, a Szűzanya születésnapját is. Mária születése, mint üdvtörténeti esemény szervesen illeszkedik az Eucharisztia misztériumába. Az ünnep szentírási olvasmánya után rövid tanítás hangzott el az ünnep eredetéről és jelentőségéről, majd a diákjaink által felolvasott egyetemes könyörgésekkel fohászkodtunk az egész világ üdvösségéért és kértük a mennyei édesanyánk közbenjáró szeretetét. A kollégistákkal egy közösséget alkotva ünnepelt Intézményvezető Asszony, aki az Eucharisztikus Kongresszus megnyitó szentmiséjén szerzett és Kisboldogasszony mai ünnepéhez fűződő lelki élményeit osztotta meg tanulóinkkal. Az Úr imádsága és az Angelus elimádkozása után a hagyományos eucharisztikus himnuszunk közös eléneklésével fejeztük be esti szertartásunkat.

Eucharisztikus ünneplésünk nem ért véget, csütörtökön a kisvárdai plébánia templom egésznapos szentségimádásába bekapcsolódva további lelki élményekkel gazdagodhatunk.

Béres Tamás kollégiumvezető

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.