Makai Viktória: Szűz Mária égi édesanyánk

A pályázat címe: A család, mint Istentől rendelt közösség
Téma: Szűz Mária égi édesanyánk
Korcsoport: 15-18 éves korosztály

Szűz Mária égi édesanyánk

Szűz Mária égi édesanyánk,
Te, aki mindig vigyázol reánk.
Szeplőtelen Szűz Mária, Te,
Magyarok Nagyasszonya!
Mi védőnk, mi oltalmunk,
Te szíveddel vigasztalunk!
Nem véletlen választott ő,
Mindenható Üdvözítő
Édesanyja, szeplőtelen, istenfélő.
Az életed példás, tisztelendő!
Annyi szenvedés, fájdalom után,
Drága fiad elhunyt a Golgotán.
De Te mégis, mégis ennyi megpróbáltatás után
Hited elvesztetted tán?
Nem! Példát mutatsz nekünk, embereknek,
Hogy te hited soha nem törik meg.
Imádkozz és vigasztalódj ember,
Ha megteszed, többé vállad nem nyomja teher!
Szűz Mária, Mindnyájunknak édesanyja
Könyörögj érettünk, ha utolsót üt az óra!
Adj hitet és nyugodalmat, mindnyájunknak bizodalmat,
Nyisd meg nekünk fiad szívét, hogy kövessük üdvösségét!
Oh, Mária, Boldogságos Szűzanya! Arra kérlek, ne hagyj el soha!

Makai Viktória
15-18 éves korosztály

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.