Szent Gellért-napja a katolikus nevelés ünnepe

Országos elismerés, a Szent Gellért-díj ezüst fokozata Suba István intézményvezető-helyettesnek
Intézményi elismerések kollégáinknak:
Szent László-díj Jeneiné Biervarth Andrea tanárnő számára
Lendület Díj Simonné Jónás Krisztina tanító számára
Évek Értéke Díj Gáncs Tamásné közgazdásztanár számára

Szent Gellért püspök Szent István királyunk fiának, Szent Imre hercegnek volt a nevelője. Vértanúságának napján ünnepeljük a katolikus nevelést-oktatást. Szent Gellért nevét viseli az az országos elismerés, melyet a Katolikus Püspöki Konferencia alapított a katolikus köznevelésben végzett kiemelkedő munka elismerésére. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Veni Sancte tanévnyitó ünnepségén intézményünk pedagógusa, Suba István intézményvezető-helyettes a Szent Gellért-díj ezüst fokozatában részesült. Diákjaink nevében szeretettel gratulálunk neki, életére és munkájára a Jóisten áldását kérjük.

Iskolánk is alapított díjat a példamutató, elkötelezett pedagógusok elismerésére, melyek a következők: Szent László-díj, Lendület-díj és az Évek értéke díj.
Intézményvezetőnk, Kaszásné Tóth Judit a személyes hangvételű laudációk után adta át az elismeréseket a kitűnő pedagógusok között a kiválóknak.

Jeneiné Biervarth Andrea tanárnő Szent László-díjat kapott.

Jeneiné Biervarth Andrea

Laudációjában elhangzott többek között, hogy: „Kiemelkedő feladatának tartja a matematika megszerettetését a diákjaival az általános és a középiskolában egyaránt. Szaktanárként és osztályfőnökként nagy hangsúlyt fektet a tanulókkal való jó kapcsolat kialakítására; nem csupán tanítja őket, hanem törődik a rábízott fiatalokkal, fejleszti személyiségüket. Matematika versenyfelkészítésben, a katolikus iskolák matematikaversenye feladatsorainak összeállításában országos szinten is kiveszi a részét.”

Lendület Díj elismerésben részesült Simonné Jónás Krisztina tanító.

Simonné Jónás Krisztina

Laudációjából a következő részletet emeljük ki: „Kedves, szeretetteljes gondoskodással fordul tanítványai felé. Segítő, ösztönző nevelő munkája pozitív hatással van az osztályközösségre. Diákjai bizalommal fordulhatnak hozzá minden élethelyzetben. Türelme, következetessége, lelkesedése elismerést arat pedagógustársai és a szülők körében egyaránt. Tevékenysége kiemelkedő iskolánk a két tanítási nyelvű programjának elindításában, megvalósításában.

Az Évek Értéke Díjjal Gáncs Tamásné közgazdásztanár elhivatott munkáját ismerte el intézményünk.

Gáncs Tamásné

Laudációjából idézünk: „Közgazdász tanárként folyamatosan frissíti tudását, az állandóan változó gazdasági-jogi környezetben magas szinten helytáll a tudástranszfer alkalmazásában. Ugyanazzal a lelkesedéssel és utánozhatatlan lelkiismeretességgel készül tanóráira, mint pályája elején. Közel negyvenéves pedagógusi hivatása, szorgalmas, becsületes munkája mintául szolgál nem csak tanítványainak, hanem pedagógustársainak is.”

A családias hangulatú, ám mégis megható pillanatok feledhetetlen emlékként lesznek lelkünk részévé. Tanulóink öröme és elismerése a díjazott pedagógusok iránt percekig zúgó tapsban mutatkozott meg, amit felemelő érzés volt átélni.

Valamennyi pedagógusunk és a fiataljaink neveléséhez személyes példájukkal hozzájáruló kollégánk életére és munkájára a Jóisten bőséges áldását kérjük.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.